Erdwurms is essensieël in enige bio-organiese boerdery bedryf waar die kragtige erdwurm urine dien as gedeeltelike vervanging van kunsmis.  Die grond wat agterbly in die baddens, genaamd fertillis, word gebruik as bykomende kompos.