FILADELFIA ARK SE WENS

Ons wil poog om dieselfde entoesiasme by u aan te wakker om ons by te staan in hierdie ideal, naamlik om ons volk van ondergang te red.

Die doen en late van FIladelfia Ark

n Radio onderhoud wat fokus op Filadelfia Ark se mense en hulle stories.

Spandeer tyd met die hardwerkende mense van Filadelfia Ark

DOELSTELLINGS

Die doelstelling van die Filadelfia Ark

is die onderdak bied en voed van hawelose mense fisies en in die koninkryk van God.

SORGSENTRUM AAN DIE WESTE VAN PRETORIA
Filadelfia Ark NPC is 'n nie-winsgewende geregistreerde Art 22 maatskappy. Ons bied skuiling en voedsel vir hawelose en behoeftige mense. Ons maak ook voorsiening vir gesinne met kinders. Op ons plaas, oos van Hartbeespoort, bied ons skuiling en 'n werksomgewing vir ons mense. Straat Adres: Plot 225, Kameeldrift Wes, Pretoria-Wes, 0183 Posadres: Bus 1130, Hartbeespoort, 0216 Foon: 010 443 3390 of  078 140 6677 / 076 708 9821 Email: admin@filadelfiaark.org.za Email: Dirk@Roadchem.co.za