Toekomsblik

  • Vervoer – infrastruktuur moet uitgebrei word.
  • Voedselwerwing dwarsoor Suid Afrika word vir die toekoms beplan. Ons kyk na varsprodukte direk vanaf die verskaffer.
  • Talle ouethuise, kinderhuise en huise vir gestremdes kry bitter swaar as gevolg van staatsubsudies wat gesny is.
  • Dit is ons VASTE VOORNEME om n helpende uit te steek na hierdie mense.
  • Ons wil poog om dieselfde entoesiasme by u aan te wakker om ons by te staan in hierdie ideal, naamlik om ons volk van ondergang te red.