Maatskaplik

Dit is en was ons doel om vanaf hierdie perseel uit te reik na ander soortgelyke en minderbevoorregte instansies, soos, sorgsentrums, ouetehuise, versorgingsinstansies en individuele huisgesinne wat gewoonlik as “plakkers” iewers heenkome moet vind. Vir die afgelope klompie jaar word hierdie werk al gedoen en daardeur word werk verskaf aan die inwoners van Filadelfia Ark, deurdat voedsel gehaal, verpak, gesorteer en afgelewer word aan hierdie instansies. Huidiglik voorsien ons weekliks voedsel, buiten 'n gemiddeld van 450 persone op die plaas, ook nog aan ±1600 behoeftige mense in ons gebied. Dit behels,groente, mieliemeel, koekmeel, benevleis en pasteie. Daaruit kan gesien word dat ons infrastruktuur voldoende moet wees om hierdie werk te kan volhou.

Daar word ook omgesien na die algehele welstand van ons inwoners, hetsy deur geestelike leiding, bystand met sosio-ekonomiese kwessies soos armoede en werkloosheid asook die opbou en herstel van die "menswees" van die inwoners.  Die meeste wat by ons aanklop is "geknakte" riete en moet met baie liefde en 'n simpatieke oor  weer "reggemaak" word. 

Kosverskaffing

Verskeie boere, supermarkte, bakkerye, en slaghuise stel voedsel beskikbaar vir verspreiding onder behoeftiges. Filadelfia Ark ontvang tans produkte van boere in die Brits omgewing, asook sekere supermarkte, meulens, bakkerye en slaghuise. Hierdie voedsel bestaan in hoofsaak uit groente, vrugte, brood, mieliemeel, broodmeel, vleis, eiers en ander kossoorte. Die produkte word deeglik uitgesorteer ten einde die bruikbare voedsel te verkoel en te herverpak vir lewering aan skuilings, groepe en individue. Ons reël vir die persoonlike afhaal van voedsel by die betrokke instansies. Van die verantwoordelike persone word dan verwag om behoefte-bepalings te doen en ontwikkellingsverslae te verskaf.

Gereelde gesprekke en vergaderings word gehou ten einde onsself van die nood te vergewis. Voedsel word ook verwerk deur dit te kook, in te maak, te droog en te vries vir verskaffing aan behoeftiges. Ons verkies om voedsel aan georganiseerde sopkombuise te verskaf, aangesien beter kontrole gehou kan word oor die verskaffing van kos aan veral kinders, gestremdes en bejaardes. Ons voorsien voedsel aan ongeveer 1600 mense, hoofsaaklik aan die westelike en noordelike gebiede van Pretoria , asook die Brits/Hartebeespoort omgewing.

Logistiek / Voertuie

Tans is daar 2 Mahindra bakkies, 1 Mahindra bussie, 1 x 16 sitplek Nissan bussie en `n 7 ton trok waarmee alle vervoerwerk van mense, diere en produkte gedoen word. Van hierdie voertuie ry tot 5000 km per maand om alle lewensmiddele in te bring en af te lewer.  

Tans het ons 4 bekwame gelisensieerde bestuurders wat daagliks die voertuie gebruik om die vervoerwerk vir ons te doen.

Mediese Versorging

Ons beskik tans oor 2 opgeleide mediese susters en 1 assistent wat na die siek inwoners omsien op 'n daaglikese basis. Daar word aandag gegee aan alles en nog wat, van verkoue tot meer ernstige gevalle waar die plaaslike ambulans dienste ontbied word om inwoners na een van die plaaslike staats hospitale te neem.

Ons beskik ook oor 'n basiese rehabilitasie sentrum vir dwelm- en drankverslaafdes. Hier word hul vir 'n tydperk gehuisves en versorg totdat hul gereed is om uitgeplaas te word na een van die ander woon areas.

Perseel Onderhoud

Onderhoud van ons perseel en geboue vind letterlik daagliks plaas.   Tans bestaan huisvesting by Filadelfia Ark uit 174 houthuisies (wat gemiddeld 2 persone per eenheid huisves), 24 enkelkwartiere kamers, 6 karavane, 'n ouetehuis met 26 kamers met 'n siekeboeg van 4 beddens, 'n siekeboeg met 3 beddens in ons rehabilitasie eenheid en 17 privaat huise.   Addisioneel tot die onderhoud van die genoemde eenhede, moet onderhoud ook gedoen word op 1 groot houthuis wat as klerekas gebruik word, 3 kleuterskool lokale,'n groot volledig toegeruste kombuis en eetsaal, 2 waskamers, 5 dubbel ablusie blokke, 4 werkswinkels, 5 kantore, 'n raadsaal, 3 stoor eenhede (seep,kos en gereedskap) en 2 buite vrieskaste en ons eie laerskool gebou.  Om die onderhoud en instandhouding van die perseel effektief te doen, het ons die volgende werksspanne in plek:
  • 'n bou-en ouderhoudspan wat omsien na die geboue
  • 'n tuinspan wat ons tuine bewerk en versorg
  • 'n badkamerspan wat sorg vir die skoonmaak van die ablusie blokke
  • 'n span skoonmakers wat die kantoor area en kantore skoon en netjies hou
  • 'n houtwerkspan wat die nodige hout deure, vloere en panele bou en
  • 'n loodgieter- en elektriese span wat omsien na die elektriese- en riool/water behoeftes.