Alles skenkings welkom

Skenkings van komberse en klere word op gereelde basis aan behoeftiges beskikbaar gestel vanuit 'n groot klerestoor. Hierdie klerestoor op die plaas word professioneel bedryf deur dames wat sorg dat alle klere gewas, gesorteer en uitgestal word sodat persone `n wye keuse van klere het. Alle klere word gratis voorsien, so-ook beddegoed en beddens. Daar is `n streng kontrole deur middel van uitreikingstrokies wat deur die bestuurder self onderteken word. Dit is noodsaaklik, aangesien alle moontlike verkoopbare items streng beheer moet word. Vragte oortollige klere word maandeliks gratis na ander soortgelyke instansies vervoer.