Massas voedsel word afgelaai

Verskeie boere, supermarkte, bakkerye, en slaghuise stel voedsel beskikbaar vir verspreiding onder behoeftiges. Filadelfia ontvang tans produkte van boere in die Brits omgewing, asook sekere supermarkte, meulens, bakkerye en slaghuise. Hierdie voedsel bestaan in hoofsaak uit groente, vrugte, brood, mieliemeel, broodmeel, vleis en ander kossoorte. Die produkte word deeglik uitgesorteer ten einde die bruikbare voedsel te verkoel en te herverpak vir lewering aan skuilings, groepe en individue. FILADELFIA reël vir die persoonlike afhaal van voedsel by die betrokke instansies. Van die verantwoordelike persone word dan verwag om behoefte-bepalings te doen en ontwikkellingsverslae te verskaf.

Gereelde gesprekke en vergaderings word gehou ten einde onsself van die nood te vergewis. Voedsel word ook verwerk deur dit te kook, in te maak, te droog en te vries vir verskaffing aan behoeftiges. Filadelfia verkies om voedsel aan georganiseerde sopkombuise te verskaf, aangesien beter kontrole gehou kan word oor die verskaffing van kos aan veral kinders, gestremdes en bejaardes. Filadelfia voorsien voedsel aan ongeveer 1600 mense, hoofsaaklik aan die westelike en noordelike gebiede van Pretoria , asook die Brits Hartebeespoort omgewing.