09May/17

Ons eie Kompos

Wat ‘n ondervinding – 2 Mei 2017 Filadelfia Ark besig om kompos te maak vir die somerseisoen. Tuinvullis, bene en beesmis gemeng met effektiewe mikro organismes verseker vlg seisoen se plantmateriaal.   Read More…