Wat ‘n ondervinding – 2 Mei 2017

Filadelfia Ark besig om kompos te maak vir die somerseisoen.

Tuinvullis, bene en beesmis gemeng met effektiewe mikro organismes verseker vlg seisoen se plantmateriaal.